Strona główna

DORADZTWO PODATKOWE DORADZTWO PRAWNE DORADZTWO EKONOMICZNE

KSIĘGOWOŚĆ KONTROLING AUDYT PŁACE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE

 

CZAS NA ROZWIĄZANIA DLA
WYMAGAJĄCYCH
Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
klientów korporacyjnych i biznesów sieciowych

ACCM Solutions
ul. Przemysłowa 64,
61-541 Poznań
 

Tel. 61 663 87 14

Fax. 61 833 35 51

 

e-mail: biuro@accm.pl
web: www.accm.pl

Wiemy jak ważnym w prowadzeniu działalności gospodarczej jest wdrażanie elastycznych rozwiązań informatycznych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz aktualnych uwarunkowań rynkowych.

Właśnie dlatego ACCM oferuje własne informatyczne systemy, dające możliwość parametryzacji.  

 

Z całą pewnością naszą przewagą rynkową jest fakt, iż nasze rozwiązania powstały w ramach Grupy ACCM. Jest to wynik pracy informatyków oraz osób z wieloletnim doświadczeniem z dziedziny księgowości, zarządzania i kontrolingu.

 

W dzisiejszych czasach istotne jest wdrażanie takich rozwiązań informatycznych, które dają możliwość elektronicznej wymiany danych nie tylko w ramach oprogramowania oferowanego przez jednego dostawcę, ale przede wszystkim pomiędzy różnymi systemami informatycznymi różnych dostawców. Nasze oprogramowanie zawiera nowatorskie rozwiązania, możliwość indywidualnego parametryzowania oraz stwarza możliwość elektronicznej wymiany danych.

 

ACCM Accounting
 

 

 

 


Nasze oprogramowanie daje możliwość obsługi ksiąg rachunkowych oraz podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów. System informatyczny sprawdza się zarówno w biurach rachunkowych jak również w klasycznych przedsiębiorstwach. Program ACCM Accounting:

 

 

Moduł do prowadzenia ksiąg rachunkowych pozwala na wielowymiarowe rozliczanie zadań, projektów i procesów.  Z kolei moduł do prowadzenia ksiąg przychodów i rozchodów  pozwala nie tylko na definiowanie dowolnych pozycji przychodowych i kosztowych, ale współpracując z aplikacją ACCM Office, dostarcza informacje finansowe zbliżone do  danych z ksiąg rachunkowych.

 

ACCM Office

 

 

 

 


System informatyczny dla klientów biur rachunkowych, który umożliwia między innymi ewidencjonowanie własnych dokumentów finansowych zewnętrznych oraz wewnętrznych. Program ACCM Office umożliwia:

 

 

ACCM Personnel

 

 

 

 


System informatyczny dla klientów biur rachunkowych wspomaga samodzielne prowadzenie przez klientów kadr z możliwością elektronicznej transmisji danych z zakresu kalkulacji płac.

 

ACCM Controlling

 

 

 

 


System informatyczny zintegrowany z systemem Accounting, umożliwia generowanie rozbudowanych analiz ekonomicznych.

 

ACCM Communication

 

 

 

 


System informatyczny do komunikacji z klientem. Jego celem jest bezpieczna wymiana danych pomiędzy systemami zainstalowanymi u Klienta oraz w biurze rachunkowym. Rozwiązanie dostosowane jest również do obsługi biznesów sieciowych.

 

ACCM Assets

 

 

 

 


System informatyczny do ewidencji i zarządzania środkami trwałymi.

Programy dedykowane