Strona główna

DORADZTWO PODATKOWE DORADZTWO PRAWNE DORADZTWO EKONOMICZNE

KSIĘGOWOŚĆ KONTROLING AUDYT PŁACE ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE

 

CZAS NA ROZWIĄZANIA DLA
WYMAGAJĄCYCH
Rozwiązania dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
klientów korporacyjnych i biznesów sieciowych

ACCM Solutions
ul. Przemysłowa 64,
61-541 Poznań
 

Tel. 61 663 87 14

Fax. 61 833 35 51

 

e-mail: biuro@accm.pl
web: www.accm.pl

Tworzymy rozbudowane systemy analiz danych finansowych (przychodów, kosztów, majątku, zobowiązań i kapitałów) w oparciu o dane wynikające z:

 

 

Dane prezentowane są w rachunkach miesięcznych oraz narastających. Istnieje możliwością prezentacji odchyleń do założeń budżetowych oraz w przypadku biznesów sieciowych do innych podobnych obiektów.

 

Analizy zyskowności

 

Generujemy w cyklach miesięcznych rozbudowane analizy dostosowane do oczekiwań indywidualnego klienta. Możemy przedstawić:

 

 

Analizy bilansowe

 

Bilanse obrazujące strukturę majątku, zobowiązań  i kapitałów generujemy w cyklach miesięcznych, dostosowując je do indywidualnego profilu klienta. Istnieje również możliwość sporządzania bilansów w oparciu o dane wynikające z rozbudowanej ewidencji przychodów i rozchodów.

 

Modele budżetowania i analizy wykonania budżetów

 

Generujemy budżety zgodne z oczekiwaniami klientów a następnie sporządzamy analizy realizacji budżetów.

 

Analizy biznesów sieciowych (franchisingowych)

 

Tworzymy indywidualne, dostosowane do oczekiwań klientów systemy hurtowni danych umożliwiające między innymi generowanie analiz:

 

 

Analizy opłacalności i wykonania projektów

 

Generujemy analizy opłacalności i wykonalności projektów realizowanych w ramach przedsiębiorstwa uwzględniające zarówno stronę przychodową i kosztową jak również przepływy pieniężne związane z realizacją projektów.

Systemy kontrolingu